top of page

รถดับเพลิง

พร้อมระบบผสมโฟมอัตโนมัติ    

  • เครื่องยนต์ 390 แรงม้า 

  • มีห้องโดยสาร 2 ตอน

  • โครงสร้างหลักทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป

  • ถังบรรจุน้ำและโฟมรวม 10,000 ลิตร

  • ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบผสมน้ำยาโฟมอัตโนมัติ

  • มีแท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม

  • มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

  • มีอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัยที่ทันสมัย

CFE-9.png

รายละเอียดเพิ่มเติม

CLICK to visit manufacturer
bottom of page